Vodafone – Odyssey Mentoring Program

This gallery contains 12 photos.

SK S radosťou som prijala pozvanie viesť workshop s názvom ‚Dress for Success‘ pre Vodafone Praha a podelila sa o poznatky týkajúce sa štýlu a skutočnej krásy s členkami Odyssey – prvého medzioborového a medzipodnikového mentoringového programu v Českej republike, v ktorom … Celý příspěvek